paź 25

Brak polskich znaków w Windows Server 2008

Zdarza się że po instalacji serwera Windows Serwer 2008 Fundation mimo ustawionej strony kodowej i lokalizacji podczas instalacji, serwer nadal ma problemy z wyświetlaniem polskich znaków w aplikacjach. Aby naprawić to musimy ustawić odpowiednią lokalizację w

Continue reading