lis 03

Stop: C0000139 The procedure entry point GdiGetBitmapBitsSize could not be located in the dynamic link library GDI32.dll

Witam. Problem podany w tytule często występuje przy aktualizacji Windows XP do wersji SP3.

Sposobem na jego rozwiązanie jest skopiowanie działającej biblioteki GDI32.dll i nadpisanie istniejącej lub brakującej w odpowiednim miejscu folderu systemowego.

Continue reading