Sposób na włączenie zdalnego pulpitu w Windows XP zdalnie

Witam. Ostatnio miałem zdarzenie, że musiałem pilnie się zalogować na zdalny pulpit na jeden z komputerów w pracy. Próba logowania zawiodła gdyż, komputer był świeżo po formacie i instalacji, a więc nie miał włączonego zdalnego pulpitu. Kilka minut mi zajęło zanim przy pomocy przeróżnych narzędzi udało mi się uzyskać dostęp do komputera.

Dzięki temu zdarzeniu postanowiłem poszukać metod na włączenie zdalnego dostępu zdalnie. Okazało się że są na to sposoby. Niestety muszę powiedzieć że te sposoby zadziałają bezproblemowo w sieci firmowej domenowej.

Group Policy

Gdy chcemy usługę zdalnego pulpitu uruchomić na większej liczbie stanowisk podłączonych do domeny Windows polecam ten proces zdalnie zautomatyzować. Używamy do tego zasad Group Policy.

  • Uruchomiamy Group Policy Object Editor (Uruchom: gpedit.msc).
  • Otwieramy ścieżkę: Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Terminal Services..
  • W tej lokalizacji należy następnie włączyć wartość: Allow users to connect remotely using Terminal Services.

Dzięki tej zmianie włączymy dla całej grupy możliwość zdalnego zarządzania.

Rejestr systemowy

Zamiast włączać zdalny pulpit poprzez Group Policy możemy użyć rejestru systemowego. Chcąc to zrobić zdalnie musimy posiadać uprawnienia administratora domeny.
Uruchamiamy rejestr systemowy (Uruchom: regedit) i w opcji Plik(File) wybieramy opcję Podłącz rejestr sieciowy(Connect Network Registry).

Następnie w nowo otwartym oknie wpisujemy nazwę komputera, z którego rejestrem chcemy się połączyć.

Kolejnym krokiem jest w nowo wyświetlonym drzewie rejestru:

jest odnalezienie następującej ścieżki:

  • HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
  • zmiana wartości klucza fDenyTSConnection na liczbę 0.

Dzięki tej zmianie włączymy tą usługę na danym komputerze.

Mam nadzieje że opis będzie pomocny.

2 thoughts on “Sposób na włączenie zdalnego pulpitu w Windows XP zdalnie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *