maj 25

XBMC ze współdzielona baza danych mysql

Kod bazy danych dla użytkownika xbmc na współdzielonej bazie danych

Aby dodać nowego usera zmieniamy nazwę bazy na

User2Videos78
CREATE DATABASE User1Videos78;
USE User1Videos78;

CREATE VIEW `actorlinkepisode` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`actorlinkepisode`;
CREATE VIEW `actorlinkmovie` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`actorlinkmovie`;
CREATE VIEW `actorlinktvshow` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`actorlinktvshow`;
CREATE VIEW `actors` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`actors`;
CREATE VIEW `art` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`art`;
CREATE VIEW `artistlinkmusicvideo` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`artistlinkmusicvideo`;
CREATE VIEW `country` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`country`;
CREATE VIEW `countrylinkmovie` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`countrylinkmovie`;
CREATE VIEW `directorlinkepisode` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`directorlinkepisode`;
CREATE VIEW `directorlinkmovie` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`directorlinkmovie`;
CREATE VIEW `directorlinkmusicvideo` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`directorlinkmusicvideo`;
CREATE VIEW `directorlinktvshow` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`directorlinktvshow`;
CREATE VIEW `episode` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`episode`;
CREATE VIEW `genre` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`genre`;
CREATE VIEW `genrelinkmovie` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`genrelinkmovie`;
CREATE VIEW `genrelinkmusicvideo` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`genrelinkmusicvideo`;
CREATE VIEW `genrelinktvshow` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`genrelinktvshow`;
CREATE VIEW `movie` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`movie`;
CREATE VIEW `movielinktvshow` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`movielinktvshow`;
CREATE VIEW `musicvideo` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`musicvideo`;
CREATE VIEW `path` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`path`;
CREATE VIEW `seasons` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`seasons`;
CREATE VIEW `settings` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`settings`;
CREATE VIEW `sets` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`sets`;
CREATE VIEW `stacktimes` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`stacktimes`;
CREATE VIEW `streamdetails` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`streamdetails`;
CREATE VIEW `studio` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`studio`;
CREATE VIEW `studiolinkmovie` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`studiolinkmovie`;
CREATE VIEW `studiolinkmusicvideo` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`studiolinkmusicvideo`;
CREATE VIEW `studiolinktvshow` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`studiolinktvshow`;
CREATE VIEW `tag` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`tag`;
CREATE VIEW `taglinks` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`taglinks`;
CREATE VIEW `tvshow` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`tvshow`;
CREATE VIEW `tvshowlinkpath` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`tvshowlinkpath`;
CREATE VIEW `version` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`version`;
CREATE VIEW `writerlinkepisode` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`writerlinkepisode`;
CREATE VIEW `writerlinkmovie` AS SELECT * FROM `MyVideos78`.`writerlinkmovie`;

CREATE TABLE `bookmark` (`idBookmark` int(11) NOT NULL auto_increment,`idFile` int(11) default NULL,`timeInSeconds` double default NULL,`totalTimeInSeconds` double default NULL,`thumbNailImage` text,`player` text,`playerState` text,`type` int(11) default NULL,PRIMARY KEY  (`idBookmark`),KEY `ix_bookmark` (`idFile`,`type`)) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
CREATE TABLE `watched_history` (`idFile` int(11) NOT NULL,`playCount` int(11) DEFAULT NULL,`lastPlayed` text,PRIMARY KEY (`idFile`)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
CREATE VIEW`files` AS SELECT `f`.`idFile` AS `idFile`,`f`.`idPath` AS `idPath`,`f`.`strFilename` AS `strFilename`,`wh`.`playCount` AS `playCount`,`wh`.`lastPlayed` AS `lastPlayed`, `f`.`dateAdded` AS `dateAdded` FROM `MyVideos78`.`files` `f` LEFT JOIN `User1Videos78`.`watched_history` `wh` ON `f`.`idFile` = `wh`.`idFile`;

CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`xbmc`@`%` SQL SECURITY DEFINER VIEW `episodeview` AS select `episode`.`idEpisode` AS `idEpisode`,`episode`.`idFile` AS `idFile`,`episode`.`c00` AS `c00`,`episode`.`c01` AS `c01`,`episode`.`c02` AS `c02`,`episode`.`c03` AS `c03`,`episode`.`c04` AS `c04`,`episode`.`c05` AS `c05`,`episode`.`c06` AS `c06`,`episode`.`c07` AS `c07`,`episode`.`c08` AS `c08`,`episode`.`c09` AS `c09`,`episode`.`c10` AS `c10`,`episode`.`c11` AS `c11`,`episode`.`c12` AS `c12`,`episode`.`c13` AS `c13`,`episode`.`c14` AS `c14`,`episode`.`c15` AS `c15`,`episode`.`c16` AS `c16`,`episode`.`c17` AS `c17`,`episode`.`c18` AS `c18`,`episode`.`c19` AS `c19`,`episode`.`c20` AS `c20`,`episode`.`c21` AS `c21`,`episode`.`c22` AS `c22`,`episode`.`c23` AS `c23`,`episode`.`idShow` AS `idShow`,`files`.`strFilename` AS `strFileName`,`path`.`strPath` AS `strPath`,`files`.`playCount` AS `playCount`,`files`.`lastPlayed` AS `lastPlayed`,`files`.`dateAdded` AS `dateAdded`,`tvshow`.`c00` AS `strTitle`,`tvshow`.`c14` AS `strStudio`,`tvshow`.`c05` AS `premiered`,`tvshow`.`c13` AS `mpaa`,`tvshow`.`c16` AS `strShowPath`,`bookmark`.`timeInSeconds` AS `resumeTimeInSeconds`,`bookmark`.`totalTimeInSeconds` AS `totalTimeInSeconds`,`seasons`.`idSeason` AS `idSeason` from (((((`episode` join `files` on((`files`.`idFile` = `episode`.`idFile`))) join `tvshow` on((`tvshow`.`idShow` = `episode`.`idShow`))) left join `seasons` on(((`seasons`.`idShow` = `episode`.`idShow`) and (`seasons`.`season` = `episode`.`c12`)))) join `path` on((`files`.`idPath` = `path`.`idPath`))) left join `bookmark` on(((`bookmark`.`idFile` = `episode`.`idFile`) and (`bookmark`.`type` = 1))));
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`xbmc`@`%` SQL SECURITY DEFINER VIEW `movieview` AS select `movie`.`idMovie` AS `idMovie`,`movie`.`idFile` AS `idFile`,`movie`.`c00` AS `c00`,`movie`.`c01` AS `c01`,`movie`.`c02` AS `c02`,`movie`.`c03` AS `c03`,`movie`.`c04` AS `c04`,`movie`.`c05` AS `c05`,`movie`.`c06` AS `c06`,`movie`.`c07` AS `c07`,`movie`.`c08` AS `c08`,`movie`.`c09` AS `c09`,`movie`.`c10` AS `c10`,`movie`.`c11` AS `c11`,`movie`.`c12` AS `c12`,`movie`.`c13` AS `c13`,`movie`.`c14` AS `c14`,`movie`.`c15` AS `c15`,`movie`.`c16` AS `c16`,`movie`.`c17` AS `c17`,`movie`.`c18` AS `c18`,`movie`.`c19` AS `c19`,`movie`.`c20` AS `c20`,`movie`.`c21` AS `c21`,`movie`.`c22` AS `c22`,`movie`.`c23` AS `c23`,`movie`.`idSet` AS `idSet`,`sets`.`strSet` AS `strSet`,`files`.`strFilename` AS `strFileName`,`path`.`strPath` AS `strPath`,`files`.`playCount` AS `playCount`,`files`.`lastPlayed` AS `lastPlayed`,`files`.`dateAdded` AS `dateAdded`,`bookmark`.`timeInSeconds` AS `resumeTimeInSeconds`,`bookmark`.`totalTimeInSeconds` AS `totalTimeInSeconds` from ((((`movie` left join `sets` on((`sets`.`idSet` = `movie`.`idSet`))) join `files` on((`files`.`idFile` = `movie`.`idFile`))) join `path` on((`path`.`idPath` = `files`.`idPath`))) left join `bookmark` on(((`bookmark`.`idFile` = `movie`.`idFile`) and (`bookmark`.`type` = 1))));
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`xbmc`@`%` SQL SECURITY DEFINER VIEW `musicvideoview` AS select `musicvideo`.`idMVideo` AS `idMVideo`,`musicvideo`.`idFile` AS `idFile`,`musicvideo`.`c00` AS `c00`,`musicvideo`.`c01` AS `c01`,`musicvideo`.`c02` AS `c02`,`musicvideo`.`c03` AS `c03`,`musicvideo`.`c04` AS `c04`,`musicvideo`.`c05` AS `c05`,`musicvideo`.`c06` AS `c06`,`musicvideo`.`c07` AS `c07`,`musicvideo`.`c08` AS `c08`,`musicvideo`.`c09` AS `c09`,`musicvideo`.`c10` AS `c10`,`musicvideo`.`c11` AS `c11`,`musicvideo`.`c12` AS `c12`,`musicvideo`.`c13` AS `c13`,`musicvideo`.`c14` AS `c14`,`musicvideo`.`c15` AS `c15`,`musicvideo`.`c16` AS `c16`,`musicvideo`.`c17` AS `c17`,`musicvideo`.`c18` AS `c18`,`musicvideo`.`c19` AS `c19`,`musicvideo`.`c20` AS `c20`,`musicvideo`.`c21` AS `c21`,`musicvideo`.`c22` AS `c22`,`musicvideo`.`c23` AS `c23`,`files`.`strFilename` AS `strFileName`,`path`.`strPath` AS `strPath`,`files`.`playCount` AS `playCount`,`files`.`lastPlayed` AS `lastPlayed`,`files`.`dateAdded` AS `dateAdded`,`bookmark`.`timeInSeconds` AS `resumeTimeInSeconds`,`bookmark`.`totalTimeInSeconds` AS `totalTimeInSeconds` from (((`musicvideo` join `files` on((`files`.`idFile` = `musicvideo`.`idFile`))) join `path` on((`path`.`idPath` = `files`.`idPath`))) left join `bookmark` on(((`bookmark`.`idFile` = `musicvideo`.`idFile`) and (`bookmark`.`type` = 1))));
CREATE ALGORITHM=UNDEFINED DEFINER=`xbmc`@`%` SQL SECURITY DEFINER VIEW `tvshowview` AS select `tvshow`.`idShow` AS `idShow`,`tvshow`.`c00` AS `c00`,`tvshow`.`c01` AS `c01`,`tvshow`.`c02` AS `c02`,`tvshow`.`c03` AS `c03`,`tvshow`.`c04` AS `c04`,`tvshow`.`c05` AS `c05`,`tvshow`.`c06` AS `c06`,`tvshow`.`c07` AS `c07`,`tvshow`.`c08` AS `c08`,`tvshow`.`c09` AS `c09`,`tvshow`.`c10` AS `c10`,`tvshow`.`c11` AS `c11`,`tvshow`.`c12` AS `c12`,`tvshow`.`c13` AS `c13`,`tvshow`.`c14` AS `c14`,`tvshow`.`c15` AS `c15`,`tvshow`.`c16` AS `c16`,`tvshow`.`c17` AS `c17`,`tvshow`.`c18` AS `c18`,`tvshow`.`c19` AS `c19`,`tvshow`.`c20` AS `c20`,`tvshow`.`c21` AS `c21`,`tvshow`.`c22` AS `c22`,`tvshow`.`c23` AS `c23`,`path`.`strPath` AS `strPath`,`path`.`dateAdded` AS `dateAdded`,max(`files`.`lastPlayed`) AS `lastPlayed`,nullif(count(`episode`.`c12`),0) AS `totalCount`,count(`files`.`playCount`) AS `watchedcount`,nullif(count(distinct `episode`.`c12`),0) AS `totalSeasons` from ((((`tvshow` left join `tvshowlinkpath` on((`tvshowlinkpath`.`idShow` = `tvshow`.`idShow`))) left join `path` on((`path`.`idPath` = `tvshowlinkpath`.`idPath`))) left join `episode` on((`episode`.`idShow` = `tvshow`.`idShow`))) left join `files` on((`files`.`idFile` = `episode`.`idFile`))) group by `tvshow`.`idShow`;
kw. 20

Koniec dysków Samsunga, Seagate przejął produkcję dysków

Scotts Valley, Kalifornia – 19 kwietnia 2011 – Firma Seagate Technology plc (NASDAQ: STX), światowy lider w dziedzinie dysków twardych i rozwiązań do przechowywania i Samsung Electronics Co, Ltd., światowy lider w dziedzinie cyfrowej elektroniki użytkowej i technologii informacyjnych , poinformował dzisiaj, że zawarły ostateczne porozumienie, na mocy której Seagate i Samsung znacznie rozszerzą i wzmocnią swoje stosunki strategiczne poprzez dalsze dostosowywanie ich własności, inwestycji i kluczowych technologii.

Continue reading

mar 30

Gorączka świąteczna

Witam przed świętami. Zostało 4 dni do świąt, a ja przymierzam się do dalekiego wyjazdu na mazury, a przepraszam na Suwalszczyznę. Trzeba odwiedzić rodzinę, odpocząć od trudów codziennej pracy. Szkoda tylko że klienci tego nie rozumieją. Każdy by chciał mieć trochę czasu dla siebie,  ale nie którzy podczas rozmowy, zadają pytanie: „Ale w Wielkanoc pan już to zrobi?”

Ja wszystko rozumiem, prawa rynku i pieniądza ale bez przesady. Trzeba odpoczywać aby dalej pracować, ale jak widać są tacy którzy myślą że informatyk to maszyna.

No nie będę przynudzał. o 3 rano wyjazd i trzeba iść spać.  Pozdrawiam wszystkich moich czytelników, i życzę udanych Świąt Wielkanocnych.

gru 21

Pierwszy wpis

Witam. A jednak i ja dałem się skusić na prowadzenie własnego bloga. To chyba będzie wielka próba dla mnie aby zmusić się i aktualizować treść systematycznie, bo nie raz już brakowało czasu na spanie, a co tu jeszcze mówić o pisaniu ciekawie i na temat.

Czas pokaże czy mi się uda.

Pozdrawiam